Forsiden - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Første hjemmeskoledag nærmer seg

Søndag 15.mars:

Hei, alle sammen! Jfr melding sendt dere fredag 13.mars: Det nærmer seg første hjemmeskoledag, og vi er alle spente. Ha lave skuldre! Det er sikkert flere av dere som tenker at det blir krevende å følge opp tida som settes opp til skolearbeid. For de det gjelder, er det fullt mulig å jobbe på et annet tidspunkt, men gi i så fall beskjed til kontaktlærer om det, så dere kan gjøre egne avtaler. Vi ber om forståelse for at ting må gå seg til, og at flere av våre ansatte også har unger som de skal drive hjemmeundervisning for, samtidig som de jobber i hjemmekontor for deres unger. Men dette skal vi få til! Vi må bare hjelpe hverandre, og kommunisere. Samtidig legger vi opp til en dagsplan, som skal opprettholde rutiner og normalitet, så langt det er mulig. Å ivareta en god dagsrytme, er noe av det jeg tenker er viktig nå. Derfor bør elevene følge den dagsplanen lærerne lager, slik at de har noe å jobbe med, hver skoledag gjennom uka. Vi ved skolen skal gjøre vårt aller beste, men trenger et godt samarbeid med dere, og en god porsjon raushet og tålmodighet. Sammen mobiliserer vi for å gi ungene gode hverdager framover!
Tidligere i dag har jeg informert alle ansatte om at skolen også er HELT STENGT for dem, fra og med i morgen tidlig. Vi skal ALLE jobbe hjemmefra, men være i beredskap, og forberedt på å måtte utføre andre oppgaver i kommunen, når det trengs. Vi holder hverandre orientert! Ha en fortsatt fin søndag, alle sammen! Mvh Gunvor, rektor

Hjemmeskole

Fredag 13.mars:

Hei! Vi opplever nå en annerledes skolehverdag, alle sammen, og mer enn noen gang blir vi avhengig av oppfølging fra dere der hjemme. Å holde fast på gode arbeidsrutiner for elevene, blir spesielt viktig nå, når det blir hjemmeskole for alle, i en periode. I første omgang gjelder dette til 26.mars, men det kan bli forlenget.

Sammen har vi laget noen felles føringer, for hvordan vi best mulig kan legge til rette for elevenes opplæring framover. I dag, eller seinest mandag morgen, legges det ut dagsplaner på elevenes nettsteder. I første omgang har vi fokus på basisfaga norsk, matematikk og engelsk, men vi kommer til å koble på flere fag, etter hvert. Fysisk aktivitet er fortsatt viktig, så det blir lagt inn som egen oppgave i løpet av hjemmeskoledagen.

Samtidig må vi alle følge helsemyndighetenes råd, med tanke på smitte, så minner derfor om at elevene ikke drar på hjemmebesøk til hverandre, men kan gjerne møtes utendørs, bare de holder god avstand til hverandre.

Vi har også vært i kontakt med alle elever/hjem i dag, for å høre hvordan hver enkelt har det, og samtidig informert litt, hva som kommer til å skje kommende uke: Mandag 16.mars «møter» lærerne sine elever på nett kl 09.00. For 1., 2. og 3.trinn vil det si SHOWBIE, for 4.-7.trinn TEAMS. Som ellers, ønsker vi å være i tett dialog med alle hjem, og vi skal gjøre så godt vi kan, i forhold til informasjon og oppfølging underveis. Men ikke nøl med å ta kontakt med oss, hvis noe er uklart. GOD HELG til dere alle, fra Gunvor, rektor.

Alle skoler og barnehager i Sigdal kommune, er midlertidig stengt fra 13. mars.

Stengte skoler og barnehager

Det er så langt (torsdag 12.mars) ikke påvist smittede personer i Sigdal. For å hindre og forebygge smitte, har kriseledelsen besluttet å midlertidig stenge alle skolene i Sigdal. Eierstyrene i de private barnehagene har bestemt seg for å følge kommunens vurdering, og stenger barnehagene fra samme dato. Dette er et alvorlig tiltak, men iverksettes da situasjonen er uavklart og smittespredningen i områdene i og rundt Viken er omfattende.

Skolene og barnehagene stenges fra og med fredag 13.mars til 26.mars, i første omgang.

Elevenes undervisning ivaretas gjennom digital opplæring. Elevene skal benytte læringsplattformer, og får med seg PC/læringsbrett hjem.

Det oppfordres til at familiene så langt som mulig finner løsninger for hjemmesituasjonen, slik at helsepersonell kan fortsette å gå på jobb.

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge.

Generelt følger vi de de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

 

 

Følg med på kommunens nettside

 

 

 

Velkommen til nytt skoleår 2019-2020!

Velkommen til skolestart mandag 19.august, alle sammen! 2.- 7.trinn begynner kl 08.20. 1. trinn ønskes velkommen kl 09.00. Vi gleder oss til å møte dere alle igjen!

Velkommen til nytt skoleår 2018 - 2019!

 skolestart

Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å møte dere alle igjen. 

2.- 7.trinn møter mandag 20.august kl 08.20 - kl 14.05.

1.trinn ønskes velkommen mandag 20.august kl 09.00 - kl 14.05.

God påske!

påske6_150x100

Dere ønskes alle en riktig GOD PÅSKE!

Jfr tidligere utdelt skolerute, som dere også finner her på skolens nettside:Tirsdag 18.april og onsdag 19.april er planleggingsdag for lærere, assistenter og rektor, og fri for elevene. Første skoledag og sfo-dag etter påske, er da torsdag 20.april for alle elevene.

Nasjonale kartleggingsprøver 2017

I uke 13 og 14 gjennomføres nasjonale kartleggingsprøver på 1.- 3. trinn. Alle tre trinnene blir kartlagt i lesing. 2.trinn kartlegges også i regning.I tillegg gjennomføres det en digital kartlegging i engelsk på 3.trinn. 4.trinn har tidligere gjennomført kartlegging i digitale ferdigheter.KARTLEGGINGSPRØVER 2017.jpg

Kartleggingsprøvene er laget for å hjelpe skolen og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

I prøvene blir elevene testet i disse emnene:

Lesing: Skrive bokstaver, lese ord og lese setninger

Regning: Telle, sortere tall etter størrelse, fullføre tallrekker og regne med pluss og minus

Engelsk: Gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig

Digitale ferdigheter: Fokusere på å tilegne seg og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og vise digital dømmekraft.

Søknadsfrist SFO skoleåret 2017/2018

SFO 1_150x99

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 1. april.

Søknadsskjemaet sendes skolen hvor eleven ønsker SFO plass.