Skole - hjem - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Evaluering av Den gode skole

Den gode skole - Kvalitetsystem i Sigdalsskolen

I forbindelse med evaluering av Den gode skole, får alle elever med et skjema hjem til foresatte, til gjennomlesing før trinnforeldremøtene. Foreldrekontaktene tar dette opp som sak på foreldremøtene. Foresatte avgjør sjøl om dere besvarer skjemaet og tar det med til møtet, eller om dere vil fylle det ut på foreldremøtet. Har du flere barn ved skolen, kan du gjerne fylle ut et for hvert av dem, for å få fram din helhetsvurdering rundt de ulike påstandene.

den_gode_skole_web.pdf

Kvalitetsystem-Sigdalskolen.pdf

Skolerute for Eggedal skole 2016-2017

De ansattes planleggingsdager er synliggjort på elevenes skolerute

Mobilskole

mobilskole-logo.gifForrige skoleår innførte vi bruk av SMS, for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt mellom hjem og skole. Dette er et gratis tilbud fra skolen. Alle foresatte oppfordres til å bruke Mobilskole.

Elektroniske busskort

Informasjon fra Brakar: De elektroniske busskorta er nå i produksjon, og vil bli delt ut på skolen i løpet av uke 41. Det midlertidige reisebeviset elevene tidligere har fått, er gyldig fram til de får det elektroniske.

Svømmeopplæring

I høst kom nye kompetansemål i svømming etter 4.trinn.For å nå disse, velger alle barneskolene i kommunen å konsentrere svømmeundervisninga på 3.trinn, 4.trinn og 7.trinn. Les skolesjefens infobrev angående dette.

 

INVITASJON til ADVENTSGUDSTJENESTE

Fredag 5.desember kl 09.00 inviteres Eggedal skole, sammen med yngre søsken, foresatte, besteforeldre og oldeforeldre, til adventsgudstjeneste i Eggedal kirke