Skole - hjem - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

God påske!

påske6_150x100

Dere ønskes alle en riktig GOD PÅSKE!

Jfr tidligere utdelt skolerute, som dere også finner her på skolens nettside:Tirsdag 18.april og onsdag 19.april er planleggingsdag for lærere, assistenter og rektor, og fri for elevene. Første skoledag og sfo-dag etter påske, er da torsdag 20.april for alle elevene.

Nasjonale kartleggingsprøver 2017

I uke 13 og 14 gjennomføres nasjonale kartleggingsprøver på 1.- 3. trinn. Alle tre trinnene blir kartlagt i lesing. 2.trinn kartlegges også i regning.I tillegg gjennomføres det en digital kartlegging i engelsk på 3.trinn. 4.trinn har tidligere gjennomført kartlegging i digitale ferdigheter.KARTLEGGINGSPRØVER 2017.jpg

Kartleggingsprøvene er laget for å hjelpe skolen og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

I prøvene blir elevene testet i disse emnene:

Lesing: Skrive bokstaver, lese ord og lese setninger

Regning: Telle, sortere tall etter størrelse, fullføre tallrekker og regne med pluss og minus

Engelsk: Gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig

Digitale ferdigheter: Fokusere på å tilegne seg og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og vise digital dømmekraft.

GOD JUL!

uten navn jul.pngJulens glede finner du ikke under treet, men SAMMEN med dem du er glad i!

Må julen bli fin, og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små, og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine,-

En riktig GOD JUL til deg og dine!

Første skoledag og SFO-start etter juleferien, er ONSDAG 4.januar 2017.

Lusekampanje uke 39 - 2016

Lusfri Norge har som mål å forebygge spredning av hodelus, og som dere kjenner til fra før, velger vi å ha fokus på dette høst og vår. Lenken til informasjon og tips til behandling ligger ved.

Det er ikke flaut å ha hodelus, men det er flaut å ikke gjøre noe med det!

 

Nasjonal brannvernuke

Uke 38 er årets brannvernuke. I løpet av denne uka, kommer vi til å ha en brannøvelse ved skolen vår.

Evaluering av Den gode skole

Den gode skole - Kvalitetsystem i Sigdalsskolen

I forbindelse med evaluering av Den gode skole, får alle elever med et skjema hjem til foresatte, til gjennomlesing før trinnforeldremøtene. Foreldrekontaktene tar dette opp som sak på foreldremøtene. Foresatte avgjør sjøl om dere besvarer skjemaet og tar det med til møtet, eller om dere vil fylle det ut på foreldremøtet. Har du flere barn ved skolen, kan du gjerne fylle ut et for hvert av dem, for å få fram din helhetsvurdering rundt de ulike påstandene.

den_gode_skole_web.pdf

Kvalitetsystem-Sigdalskolen.pdf