Buss-sjåfører i streik: Ingen skolebusser kjører - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Buss-sjåfører i streik: Ingen skolebusser kjører

Skolebusskjøringen i Sigdal blir berørt av sjåførstreiken i Brakar. Fra og med mandag morgen, 21.september, vil det ikke gå skolebusser i Sigdal, inntil streiken blir avblåst. Vi er avhengig av at foresatte kjører og henter, så langt det lar seg gjøre. Flott om de som kan gå eller sykle, gjør det. Da det vil bli mer trafikk rundt skolen i leveringstida, oppfordrer vi til stor aktsomhet ved levering og henting. Drosjene kjører som vanlig. Følg med på utviklingen av streiken på Brakar.no og Viken.no. Skolen ønsker at dere sender en melding med beskjed, om eleven ikke kommer på skolen. Eleven må da jobbe hjemmefra, etter ukeplan som blir lagt digitalt, der den pleier. Vi oppfordrer til tett kontakt med kontaktlærer. Nærmere informasjon vil fortsette å komme på SchoolLink, skolens nettside og kommunens nettside.