Forsiden - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Når skal barnehagebarn, skoleelever og voksne holde seg hjemme?

2020-08-25

Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager

Til elever, foreldre og foresatte i Sigdal kommune

2020-06-02

Fredag kom det ny smitteveileder. Det lages nå 3 nivåer ( rød, gul og grønn) Vi jobber nå ut fra gult nivå.

Informasjon om skoleåpning for grunnskolen i Sigdal

2020-05-29

Fredag 29. mai kommer nye smitteveilere som skal hjelpe skoler og barnehager med å tipasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet.
I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon an en hel klasse være samlet i klassrommet uansett hvor stort klasserommet er. 

Skolene gjenåpner for 5.-.7. trinn i uke 20

2020-05-08

Skolene åpner igjen for 5.- 10 trinn i uke 20. Informasjon om åpningen finner du på Udir
Hva som gjelder for Sigdal kan du lese om her, og se gjerne dagens reportasje på Sigdal TV

 

 

Åpning av skolene i Sigdal

2020-05-07
Vector back to school round banner with school supplies in flat style.

Fredag vil det komme mer informasjon om organiseringen og åpning av skolene i Sigdal.

Skolekontoret informerer om skoleskyssen som igangsettes fra og med 27.04

2020-04-24

Brakar igangsetter ordinær skoleskyss i Sigdal fra og med 27.04, og sikrer tilstrekkelig kapasitet, slik at anbefalt smittevern kan ivaretas. 
Skolekontoret ønsker i den forbindelse å informere foresatte og elever om hva som bla er rutinene.
Les informasjonen som skolekontoret har lagt ut her

Skolene gjenåpner 27.04 og skolesjefen ønsker velkommen tilbake.

2020-04-22

Skolesjef Susanne Taalesen har sendt ut brev til foresatte og ønsker elevene på 1.-.4. trinn velkommen tilbake til skolene 27.04.
Innholdet i brevet kan leses her