Skolene gjenåpner 27.04 og skolesjefen ønsker velkommen tilbake. - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Skolene gjenåpner 27.04 og skolesjefen ønsker velkommen tilbake.

Skolesjef Susanne Taalesen har sendt ut brev til foresatte og ønsker elevene på 1.-.4. trinn velkommen tilbake til skolene 27.04.
Innholdet i brevet kan leses her