SFO - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Minner om fristen: 1.april

Påminnelse SFO og LEKSEHJELP

*SØKNAD OM SFO-plass for elever på neste skoleårs 1.- 4.trinn: Alle som ønsker Sfo-plass neste skoleår, må søke innen fristen 1.april. Påmelding til tilbudet skjer på eget skjema: Se kommunens nettside: Oppvekst > Sfo . Sfo-plass gjelder fra mandag 3.august 2020.

*GRATIS LEKSEHJELP skoleåret 2020 - 2021: Tilbud om gratis leksehjelp gjelder for alle elever på 1.- 4.trinn, uavhengig av om de søker Sfo-plass, eller ikke. Ønsker dere leksehjelp og har SFO-plass, trekkes disse 2 klokketimene fra oppholdstida i Sfo = gratis for alle. Hel plass = inntil 28 timer pr.uke (+ evt 2 timer gratis leksehjelp = sum: 30 timer) Halv plass = inntil 14 timer pr uke (+ evt 2 timer gratis leksehjelp = sum: 16 timer)

Ved Eggedal skole tilbys leksehjelp tirsdager kl 12.15-13.15 og torsdager kl 14.15-15.15.  Elever som er interessert i å bruke tilbudet, melder seg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet innen 1. april. Påmeldingen er bindende. NB. Alle som ønsker leksehjelp, må fylle ut påmeldingsskjemaet, selv om man har krysset av for leksehjelp på søknadsskjema for SFO.

Søknadsfrist SFO skoleåret 2017/2018

SFO 1_150x99

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 1. april.

Søknadsskjemaet sendes skolen hvor eleven ønsker SFO plass.

Foreldremøte i SFO

FORELD~1.PNGVelkommen til foreldremøte i Sfo torsdag 08.09.2016 kl 18.30. Sted: Blå base