Søknadsfrist SFO skoleåret 2017/2018 - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Søknadsfrist SFO skoleåret 2017/2018

SFO 1_150x99

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 1. april.

Søknadsskjemaet sendes skolen hvor eleven ønsker SFO plass.