Informasjon - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Minner om fristen: 1.april

Påminnelse SFO og LEKSEHJELP

*SØKNAD OM SFO-plass for elever på neste skoleårs 1.- 4.trinn: Alle som ønsker Sfo-plass neste skoleår, må søke innen fristen 1.april. Påmelding til tilbudet skjer på eget skjema: Se kommunens nettside: Oppvekst > Sfo . Sfo-plass gjelder fra mandag 3.august 2020.

*GRATIS LEKSEHJELP skoleåret 2020 - 2021: Tilbud om gratis leksehjelp gjelder for alle elever på 1.- 4.trinn, uavhengig av om de søker Sfo-plass, eller ikke. Ønsker dere leksehjelp og har SFO-plass, trekkes disse 2 klokketimene fra oppholdstida i Sfo = gratis for alle. Hel plass = inntil 28 timer pr.uke (+ evt 2 timer gratis leksehjelp = sum: 30 timer) Halv plass = inntil 14 timer pr uke (+ evt 2 timer gratis leksehjelp = sum: 16 timer)

Ved Eggedal skole tilbys leksehjelp tirsdager kl 12.15-13.15 og torsdager kl 14.15-15.15.  Elever som er interessert i å bruke tilbudet, melder seg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet innen 1. april. Påmeldingen er bindende. NB. Alle som ønsker leksehjelp, må fylle ut påmeldingsskjemaet, selv om man har krysset av for leksehjelp på søknadsskjema for SFO.

Råd om leik, samvær og felles aktiviteter

2020-03-23

Det er en del spørsmål knyttet til regler for hvordan barn og unge kan treffes. Det er viktig å i størst mulig grad unngå fysiske møter, samtidig som vi veit at barn og unge har et behov for å være sosiale med hverandre.

Helsesykepleiertjeneste/skolehelsetjeneste i «Koronatid»

Hilsen fra helsesykepleier

Hei alle elever og foresatte ved barneskolene i Sigdal.
Håper dere har det så bra som mulig i denne rare tida. Selv om jeg ikke møter barna på skolen så er jeg tilgjengelig på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl 08.30 til 15.00. Vær ikke redd for å ringe meg hvis det er noe dere lurer på, enten det gjelder kropp og helse, tanker og følelser, psykisk helse, samhandling og relasjon eller andre ting. Ta gjerne kontakt om smått og stort.
Det kan være krevende å være så mye i ro. Jeg skjønner at dere elever får oppgaver i gym, og det er veldig bra. Heldigvis er det snart vår, og når man ikke kan klemme og være så nær hverandre som man er vant til, er det fint å kjenne varmen fra sola. Media fokuserer på psykisk helse ved å bruke begrepet «brakkesyke» ser jeg, og den beste medisin for det er å bruke kroppen, gjerne bli litt sliten. Hvis man er mange hjemme, kan det lett bli litt konflikter. Det er fint å ha mulighet til å ha avstand og at ikke alle må holde på med det samme hele tiden, på samme måte som i skolegården. Samtidig er det fint å kunne samles om noe, gjøre hyggelige «hjemmeting» sammen. Trenger man å lufte seg alene, er det også en god ting å kunne gjøre. Kanskje kan det også bli tid til å snakke sammen om ting man ikke tenker så mye på i de helt vanlige «hverdagene». Dere har tett kontakt med lærerne. Hvis det er ting dere ønsker å snakke med meg om som kommer opp utenom disse treffetidene, så ta det opp med lærer. Vi holder kontakt på telefon. Siden det kan være krevende å være isolert, oppgir jeg også alarmtelefonen for barn og unge, for sikkerhets skyld. Den har døgnåpent i disse tider, og kan brukes hvis det oppstår kriser hjemme. Alarmtelefon 116111.

Min telefon 48147549
Gode ønsker til dere!
Mvh Jorun J Tandberg

Kjære alle sammen

Kjære elever, foresatte og ansatte! Jeg er så stolt av dere, alle sammen, for det samarbeidet og den innsatsen hver og en gjør i disse Korona-tider! Elevenes undervisning ivaretas gjennom digital opplæring, og dette går bedre og bedre for hver dag, takket være mine dyktige ansatte, som legger til rette og gjør en fantastisk jobb, i samarbeid med hver enkelt av dere der hjemme!
Vi ønsker å ha en fast struktur på hjemmeskolen for våre elever,- Derfor er det viktig for oss, med en felles start på dagen. Det vil si at ALLE elever er logget på, og med i møte med sin lærer fra kl 09.00. I utgangspunktet skal skolearbeidet gjøres i skoletida, med mindre noe annet er avtalt med kontaktlærer. Er ikke egne avtaler gjort, vil de som ikke er logget på kl 09.00, bli ringt opp / «etterlyst». Dette gjelder sjølsagt ikke onsdager for 1. og 2.trinn.
Min kommunikasjon med dere foresatte, vil fremdeles først og fremst foregå via mobilskole. Samtidig ønsker jeg at dere følger med på kommunens nettside, for daglige oppdateringer: www.sigdal.kommune.no
Vi har alle behov for informasjon knyttet til korona-situasjonen, og anbefaler derfor alle å se Erna Solberg sin pressekonferanse for barn og unge fra 16.mars, NRK Super sin spørsmål- og svarliste tilpasset barn og unge
https://nrksuper.no/ukategorisert/sporsmal-og-svar-om-korona-12797?fbclid=IwAR3Jw3nfMtGPEFjvbps7dO6mLUHKKNzsHOMQp5DYg2I9LdjyzezFBSvBqIE

Til mine kjære elever! Jeg savner hver og en av dere, og jeg gleder meg til skolen igjen fylles med glade, aktive barn!!! Til da: Husk å ta godt vare på hverandre! Gjør noe hyggelig sammen, gå en tur, ring til noen, eller vær på TEAMS, men husk: Følg de rådene som helsemyndighetene kommer med!
Er det noe dere lurer på, er det bare å ringe meg på tlf 98 69 03 15. Varme tanker til dere alle, fra Gunvor

Første hjemmeskoledag nærmer seg

Søndag 15.mars:

Hei, alle sammen! Jfr melding sendt dere fredag 13.mars: Det nærmer seg første hjemmeskoledag, og vi er alle spente. Ha lave skuldre! Det er sikkert flere av dere som tenker at det blir krevende å følge opp tida som settes opp til skolearbeid. For de det gjelder, er det fullt mulig å jobbe på et annet tidspunkt, men gi i så fall beskjed til kontaktlærer om det, så dere kan gjøre egne avtaler. Vi ber om forståelse for at ting må gå seg til, og at flere av våre ansatte også har unger som de skal drive hjemmeundervisning for, samtidig som de jobber i hjemmekontor for deres unger. Men dette skal vi få til! Vi må bare hjelpe hverandre, og kommunisere. Samtidig legger vi opp til en dagsplan, som skal opprettholde rutiner og normalitet, så langt det er mulig. Å ivareta en god dagsrytme, er noe av det jeg tenker er viktig nå. Derfor bør elevene følge den dagsplanen lærerne lager, slik at de har noe å jobbe med, hver skoledag gjennom uka. Vi ved skolen skal gjøre vårt aller beste, men trenger et godt samarbeid med dere, og en god porsjon raushet og tålmodighet. Sammen mobiliserer vi for å gi ungene gode hverdager framover!
Tidligere i dag har jeg informert alle ansatte om at skolen også er HELT STENGT for dem, fra og med i morgen tidlig. Vi skal ALLE jobbe hjemmefra, men være i beredskap, og forberedt på å måtte utføre andre oppgaver i kommunen, når det trengs. Vi holder hverandre orientert! Ha en fortsatt fin søndag, alle sammen! Mvh Gunvor, rektor

Hjemmeskole

Fredag 13.mars:

Hei! Vi opplever nå en annerledes skolehverdag, alle sammen, og mer enn noen gang blir vi avhengig av oppfølging fra dere der hjemme. Å holde fast på gode arbeidsrutiner for elevene, blir spesielt viktig nå, når det blir hjemmeskole for alle, i en periode. I første omgang gjelder dette til 26.mars, men det kan bli forlenget.

Sammen har vi laget noen felles føringer, for hvordan vi best mulig kan legge til rette for elevenes opplæring framover. I dag, eller seinest mandag morgen, legges det ut dagsplaner på elevenes nettsteder. I første omgang har vi fokus på basisfaga norsk, matematikk og engelsk, men vi kommer til å koble på flere fag, etter hvert. Fysisk aktivitet er fortsatt viktig, så det blir lagt inn som egen oppgave i løpet av hjemmeskoledagen.

Samtidig må vi alle følge helsemyndighetenes råd, med tanke på smitte, så minner derfor om at elevene ikke drar på hjemmebesøk til hverandre, men kan gjerne møtes utendørs, bare de holder god avstand til hverandre.

Vi har også vært i kontakt med alle elever/hjem i dag, for å høre hvordan hver enkelt har det, og samtidig informert litt, hva som kommer til å skje kommende uke: Mandag 16.mars «møter» lærerne sine elever på nett kl 09.00. For 1., 2. og 3.trinn vil det si SHOWBIE, for 4.-7.trinn TEAMS. Som ellers, ønsker vi å være i tett dialog med alle hjem, og vi skal gjøre så godt vi kan, i forhold til informasjon og oppfølging underveis. Men ikke nøl med å ta kontakt med oss, hvis noe er uklart. GOD HELG til dere alle, fra Gunvor, rektor.

Alle skoler og barnehager i Sigdal kommune, er midlertidig stengt fra 13. mars.

Stengte skoler og barnehager

Det er så langt (torsdag 12.mars) ikke påvist smittede personer i Sigdal. For å hindre og forebygge smitte, har kriseledelsen besluttet å midlertidig stenge alle skolene i Sigdal. Eierstyrene i de private barnehagene har bestemt seg for å følge kommunens vurdering, og stenger barnehagene fra samme dato. Dette er et alvorlig tiltak, men iverksettes da situasjonen er uavklart og smittespredningen i områdene i og rundt Viken er omfattende.

Skolene og barnehagene stenges fra og med fredag 13.mars til 26.mars, i første omgang.

Elevenes undervisning ivaretas gjennom digital opplæring. Elevene skal benytte læringsplattformer, og får med seg PC/læringsbrett hjem.

Det oppfordres til at familiene så langt som mulig finner løsninger for hjemmesituasjonen, slik at helsepersonell kan fortsette å gå på jobb.

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge.

Generelt følger vi de de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

 

 

Følg med på kommunens nettside