Påminnelse SFO og LEKSEHJELP - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Minner om fristen: 1.april

Påminnelse SFO og LEKSEHJELP

*SØKNAD OM SFO-plass for elever på neste skoleårs 1.- 4.trinn: Alle som ønsker Sfo-plass neste skoleår, må søke innen fristen 1.april. Påmelding til tilbudet skjer på eget skjema: Se kommunens nettside: Oppvekst > Sfo . Sfo-plass gjelder fra mandag 3.august 2020.

*GRATIS LEKSEHJELP skoleåret 2020 - 2021: Tilbud om gratis leksehjelp gjelder for alle elever på 1.- 4.trinn, uavhengig av om de søker Sfo-plass, eller ikke. Ønsker dere leksehjelp og har SFO-plass, trekkes disse 2 klokketimene fra oppholdstida i Sfo = gratis for alle. Hel plass = inntil 28 timer pr.uke (+ evt 2 timer gratis leksehjelp = sum: 30 timer) Halv plass = inntil 14 timer pr uke (+ evt 2 timer gratis leksehjelp = sum: 16 timer)

Ved Eggedal skole tilbys leksehjelp tirsdager kl 12.15-13.15 og torsdager kl 14.15-15.15.  Elever som er interessert i å bruke tilbudet, melder seg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet innen 1. april. Påmeldingen er bindende. NB. Alle som ønsker leksehjelp, må fylle ut påmeldingsskjemaet, selv om man har krysset av for leksehjelp på søknadsskjema for SFO.