Forsiden - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Til elever, foreldre og foresatte i Sigdal kommune

2020-06-02

Fredag kom det ny smitteveileder. Det lages nå 3 nivåer ( rød, gul og grønn) Vi jobber nå ut fra gult nivå.

Informasjon om skoleåpning for grunnskolen i Sigdal

2020-05-29

Fredag 29. mai kommer nye smitteveilere som skal hjelpe skoler og barnehager med å tipasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet.
I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon an en hel klasse være samlet i klassrommet uansett hvor stort klasserommet er. 

Skolene gjenåpner for 5.-.7. trinn i uke 20

2020-05-08

Skolene åpner igjen for 5.- 10 trinn i uke 20. Informasjon om åpningen finner du på Udir
Hva som gjelder for Sigdal kan du lese om her, og se gjerne dagens reportasje på Sigdal TV

 

 

Åpning av skolene i Sigdal

2020-05-07
Vector back to school round banner with school supplies in flat style.

Fredag vil det komme mer informasjon om organiseringen og åpning av skolene i Sigdal.

Skolekontoret informerer om skoleskyssen som igangsettes fra og med 27.04

2020-04-24

Brakar igangsetter ordinær skoleskyss i Sigdal fra og med 27.04, og sikrer tilstrekkelig kapasitet, slik at anbefalt smittevern kan ivaretas. 
Skolekontoret ønsker i den forbindelse å informere foresatte og elever om hva som bla er rutinene.
Les informasjonen som skolekontoret har lagt ut her

Skolene gjenåpner 27.04 og skolesjefen ønsker velkommen tilbake.

2020-04-22

Skolesjef Susanne Taalesen har sendt ut brev til foresatte og ønsker elevene på 1.-.4. trinn velkommen tilbake til skolene 27.04.
Innholdet i brevet kan leses her

2020-04-03

Kommunedirektør Jostein Harm og beredskapssjef Henrik Mørch informerer

Minner om fristen: 1.april

Påminnelse SFO og LEKSEHJELP

*SØKNAD OM SFO-plass for elever på neste skoleårs 1.- 4.trinn: Alle som ønsker Sfo-plass neste skoleår, må søke innen fristen 1.april. Påmelding til tilbudet skjer på eget skjema: Se kommunens nettside: Oppvekst > Sfo . Sfo-plass gjelder fra mandag 3.august 2020.

*GRATIS LEKSEHJELP skoleåret 2020 - 2021: Tilbud om gratis leksehjelp gjelder for alle elever på 1.- 4.trinn, uavhengig av om de søker Sfo-plass, eller ikke. Ønsker dere leksehjelp og har SFO-plass, trekkes disse 2 klokketimene fra oppholdstida i Sfo = gratis for alle. Hel plass = inntil 28 timer pr.uke (+ evt 2 timer gratis leksehjelp = sum: 30 timer) Halv plass = inntil 14 timer pr uke (+ evt 2 timer gratis leksehjelp = sum: 16 timer)

Ved Eggedal skole tilbys leksehjelp tirsdager kl 12.15-13.15 og torsdager kl 14.15-15.15.  Elever som er interessert i å bruke tilbudet, melder seg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet innen 1. april. Påmeldingen er bindende. NB. Alle som ønsker leksehjelp, må fylle ut påmeldingsskjemaet, selv om man har krysset av for leksehjelp på søknadsskjema for SFO.

Råd om leik, samvær og felles aktiviteter

2020-03-23

Det er en del spørsmål knyttet til regler for hvordan barn og unge kan treffes. Det er viktig å i størst mulig grad unngå fysiske møter, samtidig som vi veit at barn og unge har et behov for å være sosiale med hverandre.

Helsesykepleiertjeneste/skolehelsetjeneste i «Koronatid»

Hilsen fra helsesykepleier

Hei alle elever og foresatte ved barneskolene i Sigdal.
Håper dere har det så bra som mulig i denne rare tida. Selv om jeg ikke møter barna på skolen så er jeg tilgjengelig på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl 08.30 til 15.00. Vær ikke redd for å ringe meg hvis det er noe dere lurer på, enten det gjelder kropp og helse, tanker og følelser, psykisk helse, samhandling og relasjon eller andre ting. Ta gjerne kontakt om smått og stort.
Det kan være krevende å være så mye i ro. Jeg skjønner at dere elever får oppgaver i gym, og det er veldig bra. Heldigvis er det snart vår, og når man ikke kan klemme og være så nær hverandre som man er vant til, er det fint å kjenne varmen fra sola. Media fokuserer på psykisk helse ved å bruke begrepet «brakkesyke» ser jeg, og den beste medisin for det er å bruke kroppen, gjerne bli litt sliten. Hvis man er mange hjemme, kan det lett bli litt konflikter. Det er fint å ha mulighet til å ha avstand og at ikke alle må holde på med det samme hele tiden, på samme måte som i skolegården. Samtidig er det fint å kunne samles om noe, gjøre hyggelige «hjemmeting» sammen. Trenger man å lufte seg alene, er det også en god ting å kunne gjøre. Kanskje kan det også bli tid til å snakke sammen om ting man ikke tenker så mye på i de helt vanlige «hverdagene». Dere har tett kontakt med lærerne. Hvis det er ting dere ønsker å snakke med meg om som kommer opp utenom disse treffetidene, så ta det opp med lærer. Vi holder kontakt på telefon. Siden det kan være krevende å være isolert, oppgir jeg også alarmtelefonen for barn og unge, for sikkerhets skyld. Den har døgnåpent i disse tider, og kan brukes hvis det oppstår kriser hjemme. Alarmtelefon 116111.

Min telefon 48147549
Gode ønsker til dere!
Mvh Jorun J Tandberg