Informasjon om skoleåpning for grunnskolen i Sigdal - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Informasjon om skoleåpning for grunnskolen i Sigdal

Fredag 29. mai kommer nye smitteveilere som skal hjelpe skoler og barnehager med å tipasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet.
I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon an en hel klasse være samlet i klassrommet uansett hvor stort klasserommet er. 

Trafikklysmodell for skoler og barnehager
Det innføres en «trafikklysmodell» som varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå.

Les mer om trafikklysmodellen på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Det er kommuneoverlegen som skal avgjøre hvilket fargenivå kommunens skoler er på. Per i dag er Sigdal kommune på gult nivå. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må man være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt.


Åpningstider i skole, barnehage og SFO fra 2. juni
Grunnskolene i Sigdal har hatt tilnærmet normal åpningstid i barneskolene og SFO fra 27. april. Dagens ordninger fortsetter frem til 5.juni. I løpet av uke 23 vil det komme nærmere informasjon om organiseringen av skolene frem til sommerferien.

De private barnehagene kommer ut med egen informasjon.