Hjemmeskole - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Hjemmeskole

Fredag 13.mars:

Hei! Vi opplever nå en annerledes skolehverdag, alle sammen, og mer enn noen gang blir vi avhengig av oppfølging fra dere der hjemme. Å holde fast på gode arbeidsrutiner for elevene, blir spesielt viktig nå, når det blir hjemmeskole for alle, i en periode. I første omgang gjelder dette til 26.mars, men det kan bli forlenget.

Sammen har vi laget noen felles føringer, for hvordan vi best mulig kan legge til rette for elevenes opplæring framover. I dag, eller seinest mandag morgen, legges det ut dagsplaner på elevenes nettsteder. I første omgang har vi fokus på basisfaga norsk, matematikk og engelsk, men vi kommer til å koble på flere fag, etter hvert. Fysisk aktivitet er fortsatt viktig, så det blir lagt inn som egen oppgave i løpet av hjemmeskoledagen.

Samtidig må vi alle følge helsemyndighetenes råd, med tanke på smitte, så minner derfor om at elevene ikke drar på hjemmebesøk til hverandre, men kan gjerne møtes utendørs, bare de holder god avstand til hverandre.

Vi har også vært i kontakt med alle elever/hjem i dag, for å høre hvordan hver enkelt har det, og samtidig informert litt, hva som kommer til å skje kommende uke: Mandag 16.mars «møter» lærerne sine elever på nett kl 09.00. For 1., 2. og 3.trinn vil det si SHOWBIE, for 4.-7.trinn TEAMS. Som ellers, ønsker vi å være i tett dialog med alle hjem, og vi skal gjøre så godt vi kan, i forhold til informasjon og oppfølging underveis. Men ikke nøl med å ta kontakt med oss, hvis noe er uklart. GOD HELG til dere alle, fra Gunvor, rektor.