Kjære alle sammen - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Kjære alle sammen

Kjære elever, foresatte og ansatte! Jeg er så stolt av dere, alle sammen, for det samarbeidet og den innsatsen hver og en gjør i disse Korona-tider! Elevenes undervisning ivaretas gjennom digital opplæring, og dette går bedre og bedre for hver dag, takket være mine dyktige ansatte, som legger til rette og gjør en fantastisk jobb, i samarbeid med hver enkelt av dere der hjemme!
Vi ønsker å ha en fast struktur på hjemmeskolen for våre elever,- Derfor er det viktig for oss, med en felles start på dagen. Det vil si at ALLE elever er logget på, og med i møte med sin lærer fra kl 09.00. I utgangspunktet skal skolearbeidet gjøres i skoletida, med mindre noe annet er avtalt med kontaktlærer. Er ikke egne avtaler gjort, vil de som ikke er logget på kl 09.00, bli ringt opp / «etterlyst». Dette gjelder sjølsagt ikke onsdager for 1. og 2.trinn.
Min kommunikasjon med dere foresatte, vil fremdeles først og fremst foregå via mobilskole. Samtidig ønsker jeg at dere følger med på kommunens nettside, for daglige oppdateringer: www.sigdal.kommune.no
Vi har alle behov for informasjon knyttet til korona-situasjonen, og anbefaler derfor alle å se Erna Solberg sin pressekonferanse for barn og unge fra 16.mars, NRK Super sin spørsmål- og svarliste tilpasset barn og unge
https://nrksuper.no/ukategorisert/sporsmal-og-svar-om-korona-12797?fbclid=IwAR3Jw3nfMtGPEFjvbps7dO6mLUHKKNzsHOMQp5DYg2I9LdjyzezFBSvBqIE

Til mine kjære elever! Jeg savner hver og en av dere, og jeg gleder meg til skolen igjen fylles med glade, aktive barn!!! Til da: Husk å ta godt vare på hverandre! Gjør noe hyggelig sammen, gå en tur, ring til noen, eller vær på TEAMS, men husk: Følg de rådene som helsemyndighetene kommer med!
Er det noe dere lurer på, er det bare å ringe meg på tlf 98 69 03 15. Varme tanker til dere alle, fra Gunvor