Nasjonale kartleggingsprøver 2017 - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Nasjonale kartleggingsprøver 2017

I uke 13 og 14 gjennomføres nasjonale kartleggingsprøver på 1.- 3. trinn. Alle tre trinnene blir kartlagt i lesing. 2.trinn kartlegges også i regning.I tillegg gjennomføres det en digital kartlegging i engelsk på 3.trinn. 4.trinn har tidligere gjennomført kartlegging i digitale ferdigheter.KARTLEGGINGSPRØVER 2017.jpg

Kartleggingsprøvene er laget for å hjelpe skolen og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

I prøvene blir elevene testet i disse emnene:

Lesing: Skrive bokstaver, lese ord og lese setninger

Regning: Telle, sortere tall etter størrelse, fullføre tallrekker og regne med pluss og minus

Engelsk: Gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig

Digitale ferdigheter: Fokusere på å tilegne seg og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og vise digital dømmekraft.