Stengte skoler og barnehager - Eggedal skole - barneskole i Sigdal kommune

Alle skoler og barnehager i Sigdal kommune, er midlertidig stengt fra 13. mars.

Stengte skoler og barnehager

Det er så langt (torsdag 12.mars) ikke påvist smittede personer i Sigdal. For å hindre og forebygge smitte, har kriseledelsen besluttet å midlertidig stenge alle skolene i Sigdal. Eierstyrene i de private barnehagene har bestemt seg for å følge kommunens vurdering, og stenger barnehagene fra samme dato. Dette er et alvorlig tiltak, men iverksettes da situasjonen er uavklart og smittespredningen i områdene i og rundt Viken er omfattende.

Skolene og barnehagene stenges fra og med fredag 13.mars til 26.mars, i første omgang.

Elevenes undervisning ivaretas gjennom digital opplæring. Elevene skal benytte læringsplattformer, og får med seg PC/læringsbrett hjem.

Det oppfordres til at familiene så langt som mulig finner løsninger for hjemmesituasjonen, slik at helsepersonell kan fortsette å gå på jobb.

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge.

Generelt følger vi de de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

 

 

Følg med på kommunens nettside